DPC İstanbul, yaklaşık 18.000m² kapalı alana, bunun dışında yaklaşık 15.000m² depo alanına sahip Türkiye'nin en büyük gazete baskı tesisidir. Sahip olduğu makine parkı ve kapasitesiyle DPC İstanbul Avrupa'nın da en büyük ilk üç gazete baskı tesisi arasına girmektedir.
Tüm mekanik ve elektrik tesisat sistemlerinin bina otomasyon sistemi ile kontrol edildiği DPC İstanbul Tesisinin kurulu trafo gücü 10.000 KVA, mevcut generator gücü de 11.000 KVA'dır. Tesiste 2 adet Man Colorman, 1 adet Goss Uniliner, 2 adet Goss HT-70 olmak üzere, toplam 5 adet double-width double-around baskı makinesi bulunmaktadır.

Tesis Müdürü
Özcan Çakmak

Man Colorman baskı makineleri 48 sayfası renkli toplam 72 sayfalık gazete basabilmektedir. Bu makineler için en yüksek hız saatte 85.000 adet gazetedir. Üzerinde bulunan katlama aparatı sayesinde sayfa toplamları 72 olan iki ayrı gazeteyi aynı anda basabilmek te mümkündür. Bu durumda saatte basılan gazete sayısı 170.000 olmaktadır. Aynı anda 4 huniden section olarak baskı yapmak da mümkündür.
Man-Colorman baskı makineleri, Avrupa'da da yüksek tirajlı gazetelerin yeni yeni kullanmaya başladıkları ve en son teknoloji ile üretilmiş baskı makineleridir. Baskı makinesi üzerindeki tüm operatör kontrolları PECOM kontrol sistemi vasıtasıyla, kontrol masalarından yapılabilmektedir. Makine üzerinde gerçekleşen tüm işlemler PECOM kontrol sistemi tarafından saklanabilmekte ve bu toplanan veriler daha sonraki uygulamalarda veya problem çözümlerinde kullanılabilmektedir.
unilinerresim Goss Uniliner baskı makineleri saatte 75.000 adet baskı yapmaktadırlar. Uniliner baskı makineleri tamamı renkli 40 sayfalık gazete basabilmektedir. Uniliner da 32 sayfası renkli olan toplam 48 sayfalık bir gazeteyi de basmak mümkündür.

EAE kontrol sistemi ile donatılan makinelerde tüm ayarlar kontrol masasından yapılabilmektedir..
Goss HT-70 baskı makineleri saatte 70.000 adet baskı yapmaktadırlar. Goss HT-70 baskı makineleri tamamı renkli 40 sayfalık gazete basabilmektedir. Harland Simon Prima kontrol sistemi ile donatılan makinelerde tüm ayarlar kontrol masasından yapılabilmektedir.

DPC İstanbul Tesislerinde, sayfa sayısına bağlı olarak, bir saatte basılan toplam gazete sayısı 380.000 adet ile 550.000 adet arasında değişmektedir.

 

Tesiste kalıp üretiminde günümüzün en son teknolojisi olan, direkt kalıba pozlayan (ctp-computer to plate) kalıp üretim sistemleri kullanılmaktadır. Agfa üretimi Polaris 100 ve Polaris XTV ctp sistemleri kullanılan tesiste, yine Agfa N91V violet fotopolimer ctp kalıpları kullanılmaktadır. Tesisin kalıp üretim kapasitesi saatte en fazla 850 adettir. Türkiye'de gazete üretiminde ctp ile çalışan ilk tesis olan DPC İstanbul Tesisleri'nde hatasız ve otomatik olarak günde yaklaşık 7000 adet kalıp pozlaması gerçekleştirilmektedir. Bu üretim tek merkezde üretilen CTP kalıp açısından, tesisi Dünya birincisi konumuna taşımaktadır. Gazete merkezlerinde hazırlanan sayfalar karasal data_hatları yardımıyla DPC İstanbul tesisine iletilmektedir. DPC İstanbul tesisine ulaşan sayfalar, CTP sistemi ile kalıba aktarılıp baskıya hazır hale getirilmektedir.
Mailroom kısmında ise saatte 295.000 adet insert atma kapasitesine sahip, ilavelerin ve ticari eklerin ana gazete içinde insertlenmiş duruma gelmesini sağlayan, 7 adet Müller Martini Newsliner insert  sistemi bulunmaktadır.

Mevcut insert sistemleri ile baskı sırasında veya baskısı yapılmış gazetelerin içine, hem basılmış gazete hem de ticari insert atılabilmektedir. Aynı anda atılan insert sayısı Newsliner başına 6 adede kadar çıkabilmektedir.
Mevcut 600 adet roll üzerinde toplam 350 ton ağırlıktaki basılmış gazete depolanabilmektedir.
DPC İstanbul Tesisi, toplam gerçekleştirilen baskıdan %49 pay almaktadır.

Dağıtım bölgeleri >>
Tesisin günlük kağıt kullanımı 280 ton ile 380 ton arasındadır. Tesisin aylık mürekkep tüketimi ise 160 ton ile 180 ton arasındadır.

Tesisin mailroom bölümünün toplam kapalı alanı yaklaşık 8500m² olup, 21 adet elektronik kontrollu kapı ile dağıtım araçlarının yükleme yerine park etmesine ve gazete paketlerinin dağıtım araçlarına kolaylıkla yüklenmesine imkan vermektedir.


2012 yılında iki adet kulede heatset kurutma kurulumu tamamlanmıştır. İki ayrı katlamada 8 er sayfa kurutmalı baskı yapılabilmektedir. 2012 yılında yapılan kağıt eni daraltma projesi sırasında prepress sistemleri, 5 adet baskı makinesi ve mailroom sistemlerinde gerekli modifikasyonlar yapılmıştır.

© Doğan Printing Center